Har du en kjenning som kan demontere varmepumpen for deg?

F-gass er fluorholdige klimagasser som bidrar til global oppvarming hvis de slippes ut i atmosfæren.
F-gasser (hydrofluorkarboner) finnes i mange varmepumper, hvor de veksler mellom å være i gassform og i væskeform. Slik hentes varmen utenfra og sendes inn i boligen.

Ulempen med F-gasser er at de bidrar til global oppvarming hvis de slippes ut i atmosfæren. Derfor har Norge gjennom internasjonale avtaler forpliktet seg til å fase ned bruken av F-gasser. Produsentene tilpasser seg ved å bruke F-gasser med lavere potensial for global oppvarming, som R32, eller alternativer som propan og CO2. Disse gassene bidrar lite til global oppvarming dersom de slippes ut.

En riktig montert og vedlikeholdt varmepumpe er tett, og lekker ikke gass til omgivelsene. Derfor stiller myndighetene strenge krav til hvem som kan montere og demontere varmepumper med F-gass. Du har ikke lov til å demontere den selv. Bare de som har gyldig F-gass-sertifikat har lov til å gjøre jobben. I tillegg må firmaet de jobber for være F-gass-godkjent.

Farlig for amatører

Varmepumper inneholder gass under høyt trykk og temperaturer som kan gi forbrenning eller frostskader. Derfor er det svært risikofylt for de som ikke er faglært å montere eller demontere en varmepumpe.

Sjekk at installatøren har sertifikat

En vanlig luft-til-luft-varmepumpe inneholder ca. 1 kilo HFK-gass. Hvis denne gassen slippes ut, tilsvarer det ca. 2 tonn CO2 – det samme som gjennomsnittlig ett års bilkjøring.
Fagfolk med f-gass-sertifikat har bevist at de kan håndtere gassene i varmepumper; de kan demontere pumper uten at gassen lekker ut og uten at farlige situasjoner oppstår. Fra 1. september 2013 skal alle installatører kunne fremvise et personlig f-gass-sertifikat.

Varmepumper er EE-avfall og må håndteres riktig

Myndighetene krever at alt elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) håndteres og behandles forsvarlig. Om du skal bytte ut en varmepumpe, er det derfor lurt å kontakte en seriøs forhandler, gjerne en forhandler som er godkjent av Norsk Varmepumpeforening. En landsdekkende oversikt over NOVAPgodkjente forhandlere finner du her.
Kjøper du en ny varmepumpe, kan forhandleren også demontere og ta med seg den gamle. Hvis du bare skal fjerne varmepumpen, anbefaler vi deg å kontakte firmaet du kjøpte varmepumpen av for å få demontert den. Uansett hvem som gjør jobben, bør du sjekke at de har f-gass-sertifikat.

Bilde: Grønn Energi Midt-Norge AS

Du betaler ikke for returen

Du må betale montøren for jobben med å demontere varmepumpen, men du behøver ikke å betale for at varmepumpen skal leveres på mottaksanlegg. Dette er allerede betalt av dem som importerer varmepumper til Norge.

Bilde: Grønn Energi Midt-Norge AS

 

Kilde: varmepumpeinfo.no