Hvordan fungerer en varmepumpe?

En varmepumpe henter varmeenergi med lav temperatur fra uteluften, og overfører energien med høy temperatur, via et såkalt kuldemedie, til innemiljøet. Kuldemediet sirkulerer i en lukket krets mellom ute- og innedelen. Hjertet i prosessen heter kompressoren. Kompressoren kan ved å senke trykket på kuldemediet hente inn varmeenergi selv ved – 25C ute. Når kompressoren øker trykket på kuldemediet, går temperaturen opp. Det er det du opplever som behagelig varme levert fra innedelen. Varmen som hentes inn fra uteluften er gratis. Det er grunnen til at man kan redusere strømregningen kraftig ved å installere en varmepumpe. En kjøleprosess er akkurat det samme som en varmepumpe, men da kjøres prosessen motsatt vei. Derfor gir en varmepumpe deg et behagelig inneklima året rundt.