Opptil 5 innendørsenheter tilkoblet 1 utendørsenhet

  • Bare 1 kompakt utendørsenhet
  • Øker komforten i huset siden hvert rom har sin egen innendørsenhet for å varme det opp
  • Mye kraftigere
  • Mer effektiv fordi enhetene ikke alltid kjører med full kapasitet
  • Du kan tilkoble alle typer innendørsenheter: veggtyper og konsoll for eksempel, hva som passer best for ditt hus eller næringslokale.