PortBin sluker plast i Trondheim

Oljevernselskapet SpillTech har laget en innretning som skal være med å bidra til å holde havnen ren og dermed redusere mengden plast og søppel i havet. Denne nye oppfinnelsen har fått navnet PortBin og kan sees på som ei søppelkasse i havna. Bygd på prinsippet fra oljeskimmere, separerer PortBin søppelet fra vannet.

PortBin er laget slik at den ligger delvis skjult under vannoverflaten. En propell som drives av landstrøm skaper en strømning som driver søppelet i vannet mot PortBin. Søppelet følger med vannstrømmen og fanges så opp i en hullete søppelbøtte. Søppelbøtten rommer 30 liter og må tømmes når den er full.
Propellen kan behandle anslagsvis 100 kubikk med vann per time.

PortBin er rettet mot bruk i havneområder og skal være et verktøy for å bidra til en renere havn. Nå har også Trondheim havn fått sin egen PortBin som skal fange søppel og plast som flyter med strømmer i Nidelva og ut i Brattøra!
Vi i Grønn Energi synes dette prosjektet er et flott miljøtiltak og vi vil være med å gjøre det vi kan for å bidra til et bedre klima. Vi har derfor sponset Trondheim med denne!

Trondheim havn er nå under ombygging og fornying og det arbeides med å finne et optimalt sted å sette den ut. Vi gleder oss til Trondheims egen PortBin settes ut og vi er spente på å få se resultater både denne høsten og i årene fremover!