Stikkord: grønn energi

Bruk av aircondition – rimeligere enn du kanskje tror

Å bruke varmepumpen til kjøling på sommeren er ingen dårlig idé. Det vil gi god komfort på varme sommerdager og det har mange fordeler for inneklimaet.

 

Kjøling er ikke så dyrt
Rundt tre kroner dagen koster det å kjøle ned boligen på en varm sommerdag. Varmepumpens aircondition-funksjon jobber svært effektivt i sommerværet, og temperaturdifferansen er ofte veldig lav og lite energikrevende. Som regel er differansen mellom 4-8 grader om sommeren, noe som er langt unna den temperaturdifferansen som varmepumpen jobber mot på vinteren. Da minus 10 grader opp til 22 grader har en differanse på 32 grader og krever mye mer energi.

 

Inneklima
Inneklimaet blir bedre av å ha varmepumpen i drift. Nyere varmepumper har ofte funksjoner som renser luften for bl.a. støv, midd, virus, bakterier, vond lukt og pollen. Om man ikke har behov for å kjøle, så har nyere varmepumper også egen lufttørkingsfunksjon som tørker og renser luften. Tørrere luft oppleves for de fleste som kaldere enn hva fuktig luft gjør.

 

Riktig bruk av kjøle-funksjonen
Når du kjøler ned boligen med varmepumpen må man sjekke om det står varmekilder som jobber for å holde varmen oppe, men som varmepumpen er satt til å holde ned. Lukk vinduer og dører slik at ikke varm luft utenfra gjør at varmepumpen må jobbe mer enn nødvendig.

Ikke bruk auto-funksjonen. Varmepumpens automatiske driftsfunksjon bruker kjøling og varme til å holde temperaturen på ønsket grad, og kan føre til unødig strømforbruk. Funksjonen gjør at varmepumpen kan bruke energi til å varme opp huset om natten, for så å kjøle huset på dagen. Dersom du en solvarm formiddag setter termostaten på varmepumpa til for eksempel 24 grader og det er 28 grader ute, vil pumpa kjøle. Men når temperaturen kommer ned i 18 grader på natten, vil pumpen varme dersom du har satt den på «Auto». Pass derfor på å stille inn pumpen på «kjøling/cool».

Kald luft synker og kan være ubehagelig å få rett mot seg, still vifte-spjellene slik at pumpen blåser luften opp mot taket.

Er varmepumpen korrekt installert, er det bare å bruke kjøle-funksjonen med en gang. Men dersom du er i tvil om varmepumpen faktisk er riktig installert, – hvis du for eksempel har kjøpt bolig med varmepumpe og ikke har fått dokumentert installasjonen – bør du sjekke at varmepumpen har kondensrøret på plass.

Når du setter pumpa på kjøling vil luften på registeret på innedelen kjøles ned, og du får samme effekt som når du tar en iskald flaske med cola ut av kjøleskapet og setter den på spisebordet: det dugger. Dette er helt normalt og slik skal det være, men vannet må føres ut. Derfor har alle korrekt installerte varmepumper et kondensrør som går fra innedelen og ut, bort fra husveggen. Dersom dette røret mangler, eller på et eller annet vis er montert feil, må du ikke bruke pumpa til kjøling før du har fått det riktig. I verste fall vil kondensvannet trekke inn i veggen og du får et stort fuktproblem. Dersom røret er der, men det ikke drypper fra det, er det tegn på at vannet forsvinner et annet sted. Da bør du stoppe pumpa med det samme og finne ut av hva som er problemet.

Bilde: Panasonic

 

 

 

 

Kilder:

https://blogg.fortum.no/derfor-er-varmepumpe-gull-verdt-pa-sommeren

https://www.tu.no/artikler/derfor-er-det-billig-a-kjole-boligen-med-varmepumpe/396348

https://www.varmepumpeinfo.no/riktig-bruk-av-varmepumpen/sa-lite-koster-det-a-kjole-med-en-varmepumpe

 

https://www.huseierne.no/hus-bolig/tema/inneklima/kjoling-med-varmepumpe—en-rimelig-losning/

 

Bildebruk: Daikin, Panasonic.

Varmgassavriming på varmepumpe

For å unngå isdannelse på varmepumpens varmeveksler, vil den periodevis gå inn i avrimingsmodus. Dette merker du vet at innedelen stopper opp og det vil ikke lenger blåse varm luft fra den.
Ser du på utedelen mens denne prosessen pågår vil du kunne se at det stiger damp fra den.
Inne vil du kanskje høre lyder fra innedelen som du ikke hører under vanlig drift. Plast og metall vil trekke seg sammen og da kan du høre lave knake- og knitrelyder, kokelyder og du kan også oppleve et kaldt gufs fra innedelen.
Varmepumpen kjører varmgassen ut til registeret på utedelen og smelter bort is og rim. Uten denne prosessen ville det dannet seg en stor isklump rundt utedelen, noe som mulig kunne skadet utedelens komponenter.

Anlegget er laget slik at det vil styre denne prosessen helt av seg selv. Likevel er det viktig at du gjør deg kjent med driften av din varmepumpe. Dersom du gjør deg kjent med den vanlige driften vil du kunne oppdage dersom den plutselig skulle begynne å oppføre seg unormalt. Går den plutselig oftere i avriming enn det forholdene skulle tilsi kan det være grunn til å få sjekket om alt er som det skal. Hyppigheten til avrimingen trenger ikke nødvendigvis bety at noe er galt med varmepumpen. Det er flere forhold som påvirker avrimingsbehovet.

Hvor ofte skal min varmepumpe gå i avrimingsmodus?

Det er vanskelig å si nøyaktig når og hvor ofte varmepumpen din vil avrimes. Det kan være flere grunner til at prosessen starter. Er luftfuktigheten høy og utetemperaturen lav, vil den gå oftere i avriming på grunn av økt dannelse av rim. Det samme skjer dersom det er minusgrader ute. Anlegget må da jobbe hardere for å produsere nok varme til innedelen og mengden kaldt luft som blåses ut fra utedelen vil da danne mer rim.

Mangel på service og renhold vil også kunne påvirke avrimingsprosessen. Dersom filter og register er tett som følge av smuss vil anlegget slite med å hente energi fra innelufta og dermed utføre en dårligere avriming.

Her har registeret blitt tettet med smuss

En ubeskyttet utedel kan også føre til en dårligere avrimingsprosess. Dersom din utedel står på en værutsatt plass vil det være en fordel å montere et tak over den eller bygge den inn med et varmepumpehus. Husk på at det suges inn luft gjennom utedelens bakside så dersom snøen treffer der vil det suges fast i registeret og kunne bygge seg opp til is.

Isdannelse på en ubeskyttet utedel

Utedel som står beskyttet under tak

Hyppigere avriming kan i sjeldne tilfeller komme av kuldemedie-lekkasje på anlegget. Når avriming kjøres vil ikke anlegget ha nok kraft til å fjerne tilstrekkelig med rim. Over tid vil det da bygge seg opp mer og mer is på utedelen og den vil til slutt stoppe opp. Skulle det oppstå et problem med anlegget ditt vil du lettere kunne oppdage det tidlig dersom du jevnlig følger med på utedelens tilstand.

 

Kildehenvisninger:
Grønn Energi Midt-Norge AS
Mitsubishi Electric Norge