Stikkord: rens

Varmgassavriming på varmepumpe

For å unngå isdannelse på varmepumpens varmeveksler, vil den periodevis gå inn i avrimingsmodus. Dette merker du vet at innedelen stopper opp og det vil ikke lenger blåse varm luft fra den.
Ser du på utedelen mens denne prosessen pågår vil du kunne se at det stiger damp fra den.
Inne vil du kanskje høre lyder fra innedelen som du ikke hører under vanlig drift. Plast og metall vil trekke seg sammen og da kan du høre lave knake- og knitrelyder, kokelyder og du kan også oppleve et kaldt gufs fra innedelen.
Varmepumpen kjører varmgassen ut til registeret på utedelen og smelter bort is og rim. Uten denne prosessen ville det dannet seg en stor isklump rundt utedelen, noe som mulig kunne skadet utedelens komponenter.

Anlegget er laget slik at det vil styre denne prosessen helt av seg selv. Likevel er det viktig at du gjør deg kjent med driften av din varmepumpe. Dersom du gjør deg kjent med den vanlige driften vil du kunne oppdage dersom den plutselig skulle begynne å oppføre seg unormalt. Går den plutselig oftere i avriming enn det forholdene skulle tilsi kan det være grunn til å få sjekket om alt er som det skal. Hyppigheten til avrimingen trenger ikke nødvendigvis bety at noe er galt med varmepumpen. Det er flere forhold som påvirker avrimingsbehovet.

Hvor ofte skal min varmepumpe gå i avrimingsmodus?

Det er vanskelig å si nøyaktig når og hvor ofte varmepumpen din vil avrimes. Det kan være flere grunner til at prosessen starter. Er luftfuktigheten høy og utetemperaturen lav, vil den gå oftere i avriming på grunn av økt dannelse av rim. Det samme skjer dersom det er minusgrader ute. Anlegget må da jobbe hardere for å produsere nok varme til innedelen og mengden kaldt luft som blåses ut fra utedelen vil da danne mer rim.

Mangel på service og renhold vil også kunne påvirke avrimingsprosessen. Dersom filter og register er tett som følge av smuss vil anlegget slite med å hente energi fra innelufta og dermed utføre en dårligere avriming.

Her har registeret blitt tettet med smuss

En ubeskyttet utedel kan også føre til en dårligere avrimingsprosess. Dersom din utedel står på en værutsatt plass vil det være en fordel å montere et tak over den eller bygge den inn med et varmepumpehus. Husk på at det suges inn luft gjennom utedelens bakside så dersom snøen treffer der vil det suges fast i registeret og kunne bygge seg opp til is.

Isdannelse på en ubeskyttet utedel

Utedel som står beskyttet under tak

Hyppigere avriming kan i sjeldne tilfeller komme av kuldemedie-lekkasje på anlegget. Når avriming kjøres vil ikke anlegget ha nok kraft til å fjerne tilstrekkelig med rim. Over tid vil det da bygge seg opp mer og mer is på utedelen og den vil til slutt stoppe opp. Skulle det oppstå et problem med anlegget ditt vil du lettere kunne oppdage det tidlig dersom du jevnlig følger med på utedelens tilstand.

 

Kildehenvisninger:
Grønn Energi Midt-Norge AS
Mitsubishi Electric Norge

 

 

Er det nok å bare rense varmepumpens filter?

Varmepumpens innedel har en varmeveksler som består av tynne aluminiums lameller. Disse er plassert tett sammen over hele innedelens bredde. Du har sikkert sett at det på framsiden av denne varmeveksleren sitter noen filter. Disse skal man rengjøre selv 1 -2 ganger per måned.

Selv med hyppig rens av filter vil mye smuss passere gjennom. På- og mellom lamellene i varmeveksleren samles det fett, støv og bakterier som i vesentlig grad vil redusere ytelsen til varmepumpen din. Det kan også oppstå lukt og ulyder fra anlegget.

En profesjonell rens og service på din varmepumpe er anbefalt utført hvert 2. år.
Ved en slik service vil tekniker utføre mange viktige kontroller i tillegg til rens av anlegget.
Rens utføres ved påføring av egnet rensestoff med påfølgende gjennomspyling av varmeveksler og viftetrommel med rent vann. Det benyttes en oppsamlings bag under varmepumpen, slik at man unngår vannsøl.

En varmepumpe er for de fleste en investering i energisparing og komfort i boligen.
Det er da viktig å få denne investeringen til å vare lengst mulig, og det kan man gjøre med regelmessig service på varmepumpen, samt at man sørger for å opprettholde topp ytelse og komfort.

Få utført service nå på sommeren, så har du varmepumpen klar til innsats når høsten kommer!