Mitsubishi miniventilasjon VL50

Gi ditt inneklima et skikkelig løft med ett enkelt grep! Miniventilasjon 50 sørger for sunt og godt inneklima med filtrert luft utenfra, uten trekk og forurensning.

Miniventilasjon 50 er en liten ventilasjonsenhet som kan skifte hele 52,5m3 luft i timen – det tilsvarer all luft i et rom på 20m2. Miniventilasjonen er balansert, og kan gjenvinne opptil 85% av energien i luften den bytter ut.

Erstatter eksisterende ventilasjonsluke

Med en rørgjennomføring på 125 mm (diameter) passer Miniventilasjon 50 i eksisterende ventilasjonsluke, og man slipper å lage hull i veggen. Dette gir mulighet for å øke eller senke luftutskiftinger/luftkvalitet i rommet, uten å få den ubehagelige trekken inn i ventilasjonsluken.

Enkel og fleksibel installasjon

Enheten kan monteres både horisontalt og vertikalt, etter hva som passer best. Kun en rørgjennomføring gjør installasjonen meget enkel og kan gjøres selv.

Økt sikkerhet

Man trenger ikke å ha åpne vinduer i boligen for å få inn nok frisk luft.

Gode filterfunksjoner

Filtrene fjerner støv, smuss og forurensing fra uteluften før den slippes inn i boligen. Den har også mulighet for High efficiency filter

Mindre støy (Lydisolering)

Miniventilasjon 50 har en ekstrem god lydisoleringseffekt på utelyden som normalt ville kommet inn gjennom ventilasjonsluken. I områder med mye støy vil enheten fungere som en støydemper, man får et teknisk skille mellom ute- og innemiljø som demper støy fra utemiljøet vesentlig. Dette gjør den f.eks. perfekt i boliger utsatt for mye trafikkstøy, flyplasstøy og fabrikkstøy.

Avtrekksfunksjon

I vintersesongen når utetemperaturen blir -10°C, eller lavere, kan luften som kommer inn føles kald. Da kan Miniventilasjon 50 stilles på kun avtrekk, og kan benyttes helt ned til -20°C utetemperatur.

Lav lyd innstilling

Perfekt for soverom og barnerom. Kun 15dB(A) og 85% varmegjenvinning ved 16m3 pr time. Passer blant annet for:

  • Soverommet
  • Barnerommet
  • Leiligheter uten ventilasjon
  • Kontorer
  • Brakkerigger

Kontakt oss for bestilling/befaring