Alt du trenger å vite om luft til vann-varmepumper: Hvordan de varmer opp boligen din, hvorfor det lønner seg å installere – og hva som skiller dem fra andre varmepumper. 

Hva slags luft til vann-varmepumper tilbyr Grønn Energi?

Grønn Energi leverer varmepumper etter alle oppvarmingsbehov og boligtyper, og har et stort utvalg luft til vann-varmepumper fra Daikin, Mitsubishi og Panasonic – med ulik kapasitet og i flere prisklasser.

Design og utseende på varmepumpen kan variere fra produsent til produsent, og modell til modell, men de fungerer på samme måte.

Hva er en luft til vann-varmepumpe?

En luft til vann-varmepumpe henter energi fra uteluften – på samme måte som en luft til luft-varmepumpe – men til forskjell fra luft til luft-pumpene, bruker den energien til å produsere varmt vann. Det varme vannet brukes så til oppvarming av bolig og/eller tappevann.

Hvordan ser en luft til vann-varmepumpe ut?

Varmepumpen består av en utedel og en innedel. Utseende på de to delene vil variere, men har flere fellestrekk.

Utedelen er plassert på utsiden av boligen og består av en vifte som trekker inn luft. Innedelen er plassert inne i boligen og kan se ut som et kjøleskap eller en kompakt vegghengt enhet, alt avhengig av boligens behov.

Hvordan fungerer en luft til vann-varmepumpe?

Varmepumpen utnytter energi fra uteluften til å varme opp boligen din.  

Utedelen har en varmeveksler og en kompressor som absorberer varme fra uteluften og fører den via gassrør til innedelen. Innedelen har en varmeveksler som overfører varmen fra gassen til det vannbårne systemet.

Varmen fra varmepumpen brukes til oppvarming av selve boligen, men også til oppvarming av forbruksvann. I stedet for å ha en el-oppvarmet varmtvannstank får du altså forbruksvann som varmes opp av varmepumpen.  

Hva er forskjellen på en luft til vann-varmepumpe og andre varmepumper?

Forskjellen på varmepumper er hvordan de henter og leverer varme. En luft til vann-varmepumpe henter energi fra luften på lik linje som en luft til luft-varmepumpe, men distribuerer varmen via vann videre i boligen – ikke via luften, slik som en luft til luft-varmepumpe.

Andre varmepumper som væske til vann-varmepumpe, geotermisk varmepumpe eller hybrid varmepumpe henter energi fra andre kilder, for eksempel vannkilder, jordvarme eller kombinerer flere varmekilder.

Når bør du velge luft til vann-varmepumpe?

Det er flere spørsmål du kan stille deg selv før du velger å installere en luft til vann-varmepumpe i boligen din. Har du et varmesystem med vannbåren varme fra før? Hvor godt isolert er boligen din? Hvor mye vil du investere i en varmepumpe?

Svarene på disse spørsmålene vil være styrende for om investeringen er god, sammenlignet med alternativene.

Hvem passer luft til vann-varmepumpe for?

En luft til vann-varmepumpe passer særlig godt i eneboliger; som for eksempel nybygg, boliger med vannbårent varmesystem eller eldre bygg som skal pusses opp. Ønsker du å kutte i strømforbruket, få en jevn varmespredning i boligen og redusere energikostnader på sikt, kan en luft til vann-varmepumpe være noe for deg.  

Må jeg ha et vannbårent system i boligen for å installere luft til vann-varmepumpe?

Ja, det er nødvendig med et vannbårent varmesystem i boligen for å kunne installere en luft til vann-varmepumpe. Varmepumpene er laget for å produsere varmt vann som kan sirkulere gjennom for eksempel gulvvarmesystemet eller radiatorene.

Hva hvis jeg har et vannbårent system fra før?

Hvis du har et vannbårent system i boligen fra før er det store muligheter for å installere en luft til vann-varmepumpe. Mesteparten av jobben er allerede gjort, slik at installatøren kan montere varmepumpen, og koble den på systemet i boligen.

Og hvis jeg ikke har et vannbårent system fra før?

Dersom du ikke har vannbårent system i boligen din, vil installasjon av en luft til vann-varmepumpe bli en mer omfattende prosess. Derfor velger mange å installere vannbårent system i forbindelse med oppussing av bolig – når de likevel skal rive opp gulvet – slik at de også kan installere luft til vann-varmepumpe og få en jevn og effektiv oppvarming av boligen.

Oppvarming av bolig med luft til vann-varmepumpe

Har du et vannbårent anlegg i boligen og ønsker å utnytte det? Da kan oppvarming med luft til vann-varmepumpe være en lønnsom løsning.

Hvordan skiller varmepumpen seg fra andre varmesystemer?

En luft til vann-varmepumpe og et vannbåret varmesystem vil gi bedre varmefordeling, jevnere temperatur i boligen, lavere strømkostnader og mindre energiforbruk enn for eksempel en panelovn.

Hvor effektiv er en luft til vann-varmepumpe når det gjelder oppvarming?

Effektiviteten til en luft til vann-varmepumpe vil variere basert på hvor godt isolert boligen din er, utelufttemperaturen og hva slags modell og merke pumpen er.

Kan en luft til vann-varmepumpe brukes som eneste oppvarmingskilde?

Ja, i mange boliger kan en varmepumpe brukes som eneste oppvarmingskilde, særlig når uteluften ikke er ekstremt kald og boligen er godt isolert.

Hva slags dimensjon varmepumpen har, og størrelsen på boligen din, vil også avgjøre om den kan varme opp hele boligen.

Ved befaring tar vi en vurdering på hva slags oppvarmingsbehov boligen din har, og eventuelt hvilke eksisterende oppvarmingssystem som kan supplementere varmepumpen.

Kan en luft til vann-varmepumpe erstatte eksisterende varmesystem i eldre hjem?

Ja, en varmepumpe kan erstatte varmesystem i eldre hjem, og vil i mange tilfeller være en effektiv erstatning. Hvor effektiv den vil være, avhenger av flere faktorer; som størrelsen på boligen, isolasjon og det eksisterende varmesystemet.

Dersom du har en eldre bolig og skal pusse opp eller totalrenovere, og likevel skal installere vannbåren gulvvarme, kan det lønne seg å installere en varmepumpe samtidig for å utnytte effekten.

Vi hjelper deg med å vurdere forholdene i hjemmet ditt og hva slags varmepumpe som er best egnet for deg.

Kan en luft til vann-varmepumpe kobles til eksisterende radiatorer og gulvvarmesystem?

Ja, en luft til vann-varmepumpe er godt egnet til å koble på eksisterende system i boligen.

Har du for eksempel radiatorer eller et gulvvarmesystem som bruker vann til oppvarming, kan du koble luft til vann-varmepumpen på anlegget for å produsere varmt vann.

Hva hvis jeg har en oljefyr som varmer opp boligen min?

Dersom du har en oljefyr som varmer opp boligen din, kan det være greit å notere seg at vi går mot et forbud mot å bruke fossil fyringsolje som oppvarming i norske boliger. Det betyr at du før eller siden faktisk blir nødt til å skifte ut oljefyren – med for eksempel en varmepumpe.

Kan en luft til vann-varmepumpe brukes til nedkjøling av bolig om sommeren?

Nei, vi anbefaler ikke å bruke luft til vann-varmepumpen til nedkjøling av boligen om sommeren. Det er mulig – men vil skape kondens på rør rundt i huset, som vil kunne føre til fuktskade.

Installasjon av luft til vann-varmepumpe

Luft til vann-varmepumpen må installeres av kvalifiserte fagfolk, og involverer gjerne en installatør, elektriker og rørlegger.

Hvor lang tid tar det å montere en luft til vann-varmepumpe?

Hvor lang tid installasjonen tar, kommer an på om varmepumpen skal kobles på et eksisterende system eller ikke, eventuelle tilpasninger som må gjøres i boligen og størrelsen på systemet.

Våre montører gir deg et mer nøyaktig tidsestimat etter befaring og inspeksjon av boligen din.

Hvordan monteres og installeres en luft til vann-varmepumpe?

Vi kommer først på befaring for å inspisere eksisterende varmesystem, elektriske tilkoblinger, rørsystem og plassering av varmepumpen.

Hvor plasseres varmepumpen?

Innedelen av varmepumpen plasseres gjerne på et teknisk rom eller vaskerom i boligen. Innedelen er enten en vegghengt modell eller gulvstående med integrert varmtvannsbereder.

Utedelen plasseres på andre siden av husveggen fra der innedelen er plassert. Det er viktig at viften på utedelen får god luftstrøm slik at den får utnyttet energien fra luften.

Hva slags arbeid må rørleggeren og elektrikeren gjøre ved installasjon?

Etter å ha installert varmepumpen kobles den på strømnettet. Dette utføres gjerne av en elektriker siden koblingen må følge sikkerhetsstandarder, og kan kreve en egen elektrisk kurs.

Installasjonen av varmepumpen vil også involvere rørleggerarbeid for å koble varmepumpen til oppvarmingssystemet og varmtvannsystemet. Det er særlig viktig at rørsystemet er riktig dimensjonert for å sikre best mulig effektivitet i varmepumpen.

Hvordan kobles varmepumpen sammen?

Innedelen og utedelen monteres på hver sin side av samme vegg. Det bores et hull i veggen fra innedelen til utedelen, med gassrør, signalkabel og strømkabel mellom.

Hvor mye plass krever en luft til vann-varmepumpe?

Innedelen av varmepumpen måler gjerne 60×60 i gulvmål, og er rundt 170-180 cm høy for utgaven med integrert tank, og 50 cm x 90 cm for den vegghengte utgaven. Størrelsen på utedelen vil variere fra modell til modell, men består av en firkantet boks med vifte som monteres på veggen.

Hvor mye lyd lager en luft til vann-varmepumpe?

Siden varmepumpen er koblet på det vannbårne systemet i boligen, slipper du en vifte som går innendørs – slik som med en luft til luft-varmepumpe. En luft til vann-varmepumpe vi derfor oppleves tilnærmet lydløs innendørs.

Finnes det forskrifter eller tillatelser som må innhentes før installasjon av varmepumpe?

Nei, i utgangspunktet ikke, med mindre du bor i et borettslag som har spesifikke regler og retningslinjer for hva som er lov å installere og endre på. 

Pris på luft til vann-varmepumpe

Prisen på en luft til vann-varmepumpe vil variere avhengig av hva slags merke og modell du velger.

Hvor mye koster det å installere en luft til vann-varmepumpe?

Siden energibesparelsen er stor med en luft til vann-varmepumpe, og installasjonen er mer omfattende, er det et dyrere alternativ enn for eksempel en luft til luft-varmepumpe.

Varmepumpen varmer ikke bare opp boligen din, men også varmtvannet du bruker i husholdningen – og vil derfor på sikt være et lønnsomt alternativ.

Mens en luft til luft-varmepumpe gjerne har et prisestimat på rundt 30 000, ligger en luft til vann- varmepumpe gjerne på et prisestimat mellom 150 000 og 200 000 kroner.

Hvorfor er det lønnsomt med luft til vann-varmepumpe?

En luft til vann-varmepumpe vil kunne øke verdien på boligen din og bidra til at den blir mer energieffektiv. I tillegg blir du mer eller mindre selvforsynt på oppvarmingsbehovet til boligen, og vil bruke mindre strøm.

Har du en eldre bolig som er dårlig isolert, bruker du sannsynligvis mye energi og strøm på oppvarming. Da vil gevinsten ved å bedre isolasjon og installere en varmepumpe kunne bli enda større besparelse.

Jo høyere strømutgifter du har i dag – desto større er sparepotensialet ved å installere en varmepumpe.

Service og vedlikehold luft til vann-varmepumpe

For å forlenge levetiden på varmepumpen, er det viktig med riktig service og vedlikehold.

Hva er levetiden til en luft til vann-varmepumpe og når bør den erstattes?

En luft til vann-varmepumpe har en levetid på rundt 12-15 år, avhengig av hvor ofte det er blitt utført service og om du har renset filteret som anbefalt.

Ved utskifting til ny varmepumpe, bytter montøren kun selve varmepumpen og kobler den på det eksisterende anlegget i boligen. Det er altså en mindre omfattende prosess enn ved første installasjon og montering.

Hva slags vedlikehold krever en luft til vann-varmepumpe?

En varmepumpe krever lite vedlikehold. Du bør rense filteret på pumpen 1-2 ganger i året, men utover det anbefaler vi kun service annethvert år.

Montøren forklarer og viser deg hvordan du renser filteret ved montering av varmepumpen.

Hvor ofte må man ha service på en luft til vann-varmepumpe?

Service forlenger levetiden på varmepumpen, bidrar til bedre ytelse av pumpen og gjør det enklere å oppdage feil og mangler dersom det skulle være noen. Vi anbefaler at du bestiller service av faglærte montører annethvert år.

Hvor energieffektiv er en luft til vann-varmepumpe?

Varmepumper er generelt mer energieffektive enn mange andre varmesystem, særlig de som bruker fossilt brensel eller store mengder strøm.

Hvor mye energi kan jeg spare med en luft til vann-varmepumpe?

Siden en luft til vann-varmepumpe ikke bare varmer opp boligen, men også forbruksvannet til husholdningen, utnyttes energien maksimalt. Varmepumpen produserer omtrent tre ganger så mye energi som den bruker.

Ved å bytte til en varmepumpe kan du over tid redusere både kostnader og energiforbruk.

ENOVA-støtte for luft til vann-varmepumpe

ENOVA tilbyr flere støtteordninger for energitiltak som utføres i boligen, men ikke alle tiltak kvalifiserer til støtte.

Tilbyr ENOVA støtte for luft til vann-varmepumpe?

ENOVA tilbyr ikke lenger støtteordninger ved installasjon av luft til vann-varmepumpe, men det er likevel en lønnsom investering. Oppvarming med en varmepumpe gir lavere energiforbruk enn ved bruk av strøm, reduserer kostnader og gir et godt inneklima.

Hvilke energitiltak kvalifiserer for ENOVA-støtte?

Selv om ENOVA ikke tilbyr direkte støtte for luft til vann-varmepumpe, kan du få støtte ved å installere vannbårent varmesystem, akkumulatortank eller en solfanger – som alle supplerer en luft til vann-varmepumpe.

Vil du ha mer informasjon om støttetiltak og kombinasjonsmuligheter til varmepumpen? Ta kontakt, så hjelper vi deg med å finne den beste løsningen for deg.

Ta kontakt med oss for mer informasjon om luft til vann-varmepumpe, og om det kan være aktuelt for deg. Vi kommer gjerne på gratis befaring!