Smarte tips for bruk av varmepumpe

Hvis du stiller varmepumpen på «auto» samtidig som du for eksempel fyrer i vedovn kan varmepumpens kjølefunksjon starte opp. Velg enten oppvarming eller kjøling. Ofte finner du de ulike modusene på fjernkontrollen ved å trykke på knappen for «mode». Velg «heat» eller symbolet som viser en sol.

Sørg for å ha jevn temperatur i rommet og unngå å stille temperaturen ofte opp og ned. Dersom du senker temperaturen på natten, må varmepumpen jobbe ekstra hardt for å få varmen opp igjen på morgenen. Du kan med fordel skru opp viftehastigheten på natten slik at varmen får fordelt seg godt i rommet.

På kalde dager vil det ofte være behov for å skru viftehastigheten opp for optimal spredning av varme. Det er ikke alltid det er nok å bare stille inn ønsket temperatur, bruk viftehastigheten til å regulere varmen i huset ditt.